Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Medium Contactor (HCA)

Trạng thái : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Model: HCA
Brand: HCA 
Made in: Korea

Xem thêm

Liên hệ đặt hàng
- 3.3kV, 6.6kV, 7.2kV product line
- Rated current 200A, 400A.
- Website maker: www.hyundai-elec.com
(Refer to the SP Catalog for details)
- Download Catalog of SP