Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

HiAN cutting machine

Trạng thái : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Model: HiAN 
Brand: Hyundai 
Made in: Korea

Xem thêm

Liên hệ đặt hàng
 
Digital

  Series

 Series
Rated current
Species
How to operate
Relay protection

3P
Model Name

4P
Model Name

ACB type HiAN
1
630A (70kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAN06-3FM-02
 HiAN06-4FM-02
2
Pull out pull on
 HiAN06-3DM-02
 HiAN06-4DM-02
3
800A (70kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAN08-3FM-02
 HiAN08-4FM-02
4
Kéo ra kéo vào
 HiAN08-3DM-02
 HiAN08-4DM-02
5
1000A (70kA)
Cố định
By motor
yes
 HiAN10-3FM-02
 HiAN10-4FM-02
6
Pull out pull on
 HiAN10-3DM-02
 HiAN10-4DM-02
7
1250A (70kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAN12-3FM-02
 HiAN12-4FM-02
8
Pull out pull on
 HiAN12-3DM-02
 HiAN12-4DM-02
9
1600A (70kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAN16-3FM-02
 HiAN16-4FM-02
10
Pull out pull on
 HiAN16-3DM-02
 HiAN16-4DM-02
11
2000A (70kA)
Fixed
Bằng motor
yes
 HiAN20-3FM-02
 HiAN20-4FM-02
12
Pull out pull on
 HiAN20-3DM-02
 HiAN20-4DM-02
13
2500A (85kA)
Fixed
Bằng motor
yes
 HiAN25-3FM-02
 HiAN25-4FM-02
14
Pull out pull on
 HiAN25-3DM-02
 HiAN25-4DM-02
15
3200A(85kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAN32-3FM-02
 HiAN32-4FM-02
16
Pull out pull on
 HiAN32-3DM-02
 HiAN32-4DM-02
17
4000A (100kA)
Pull out pull on
By motor
yes
 HiAN40-3DM-02
 HiAN40-4DM-02
18
5000A (120kA)
Pull out pull on
By motor
yes
 HiAN50-3DM-02
 HiAN50-4DM-02
19
6300A (120kA)
Pull out pull on
By motor
yes
 HiAN63-3DM-02
 HiAN63-4DM-02
- Website maker: www.hyundai-elec.com
- (See the SP catalog for details)
- Download catalog SP