Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

HIAS cutting machine

Trạng thái : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Model: HiAS 
Brand: Hyundai 
Made in: Korea

Xem thêm

Liên hệ đặt hàng
 
Digital
  Series
 Series
Rated current
Species
How to operate
Relay protection

3P
Model Name

4P
Model Name

ACB typeHiAS

1
630A (50kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAS06-3FM-02
 HiAS06-4FM-02
2
pull out pull on
 HiAS06-3DM-02
 HiAS06-4DM-02
3
800A (50kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAS08-3FM-02
 HiAS08-4FM-02
4
pull out pull on
 HiAS08-3DM-02
 HiAS08-4DM-02
5
1000A(50kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAS10-3FM-02
 HiAS10-4FM-02
6
pull out pull on
 HiAS10-3DM-02
 HiAS10-4DM-02
7
1250A(50kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAS12-3FM-02
 HiAS12-4FM-02
8
pull out pull on
 HiAS12-3DM-02
 HiAS12-4DM-02
9
1600A(50kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAS16-3FM-02
 HiAS16-4FM-02
10
pull out pull on
 HiAS16-3DM-02
 HiAS16-4DM-02
11
2000A(65kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAS20-3FM-02
 HiAS20-4FM-02
12
pull out pull on
 HiAS20-3DM-02
 HiAS20-4DM-02
13
2500A (65kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAS25-3FM-02
 HiAS25-4FM-02
14
pull out pull on
 HiAS25-3DM-02
 HiAS25-4DM-02
15
3200A (65kA)
Fixed
By motor
yes
 HiAS32-3FM-02
 HiAS32-4FM-02
16
pull out pull on
 HiAS32-3DM-02
 HiAS32-4DM-02
 
- Website: www.hyundai-elec.com
 
- (See the SP catalog for details)
 
- Download catalog SP