Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Contactor

Chia sẻ :

Contactor là khí cụ điện dùng để đóng cắt thường xuyên các mạch điện động lực ,từ xa, bằng tay hay tự động. Việc đóng cắt contactor có thể thực hiện băng nam châm điện, thủy lực hay khí nén.

Một số thông số chính của contactor:

- Uđm: điện áp của mạng điện tương ứng mà tiếp điểm của contactor phải đóng cắt.

- Iđm: Dòng định mức đi qua tiếp điểm chính của contactor. Nếu contactor đặt trong tủ thì phải lấy dòng định mức thâp hơn 10% ( do điều kiện làm mát kém).

- Ucdđm: Là điện áp định mức đặt vào cuộn dây. Khi thiết kế phải đảm bảo khi điện áp bằng 85% Uđm thì phải đủ sức hút và lúc điện áp bằng 110% thì không nóng quá trị số cho phép.

- Khả năng cắt và khả năng đóng: là giá trị dòng điện cho phép khi đóng hoặc khi cắt contactor.

       Ví dụ contactor khi đóng, cắt động cơ 3 pha không đồng bộ rotor lồng sóc thì thường Icắt = 4-7 lần Iđm ;

 I đóng= 10Idm 

- Tuổi thọ contactor : Là số lần thao tác mà sau đó contactor sẽ bị hỏng ( cơ hoặc điện) . Số lần thao tác cơ là số lần đóng cắt khi không tải của contactor cho đến khi hỏng, Số lần thao tác điện là số lần thao tác cho đến hỏng của tiếp điểm ở dòng định mức.

     VD: Contactor HiMC 22 của Huyndai : thao tác cơ khí 25000.000 lần, thao tac điện: 2.500.000 lần.

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :