Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

MỘT SỐ SƠ ĐỒ NỐI DÂY TRUNG TÍNH

Chia sẻ :

1. Sơ đồ có dây trung tính bảo vệ và dây trung tính làm việc chung:

2. Sơ đồ có dây trung tính bảo vệ tách một phần:

3. Sơ đồ có dây trung tính làm việc và dây trung tính bảo vệ riêng:

 
 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :