Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

CẤP BẢO VỆ IP

Chia sẻ :

CẤP BẢO VỆ IP

I. Mã IP:

 Hệ thống mã hóa để chỉ các mức bảo vệ được cung cấp bởi một bộ phận che chắn chống tiếp xúc với các bộ phận nguy hiểm, sự xâm nhập của các vật thể rắn, của nước từ bên ngoài vào và bổ sung thông tin liên quan đến vấn đề bảo vệ.

II. Sắp xếp mã IP:

Ví dụ: IP 23 CH
IP : Các chữ mã hóa ( International protect)
2: Số đặc trưng thứ nhất ( Các số 0 tới 6, hoặc chữ X)
3: Số đặc trưng thứ 2 ( Các số 0 tới 8, hoặc chữ X)
C: Chữ phụ ( tùy chọn )
D: ( Chữ A, B, C, D)
Chữ bổ sung ( tùy chọn)
( Các chữ: H, M, S, W)
• Nếu không yêu cầu chỉ rõ số đặc trưng thì con số này có thể được thay thế bằng chữ ‘X’( Bằng XX nếu bỏ cả 2 chữ số đặc trưng)
• Các chữ phụ và chữ bổ sung có thể bỏ qua mà không cần thay thế
• Nếu có áp dụng hơn một chữ số thì sẽ áp dụng theo thứ tự abc
• Nếu một bộ phận che chắn tạo ra mức bảo vệ khác nhau đối với các bố trí lắp đặt được dự kiến khác nhau thì các mức bảo vệ tương ứng phải được nhà chế tạo chỉ định trong các chỉ dẫn liên quan đến từng bố trí lắp đặt.
III. Các phần tử của mã IP và ý nghĩa:
Bảng II.1 Mô tả ngắn gọn của các phần tử trong mã IP như sau:

Phần tử
( các chữ mã hóa )
Con số hoặc chữ Ý nghĩa đối với bảo vệ thiết bị Ý nghĩa đối với bảo vệ con người
Số đặc trưng thứ 1 

 


0
1
2
3
4
5
6

Chống xâm nhập các vật thể rắn lạ:

- Không được bảo vệ
- Đường kính >=50mm
- Đường kính >=12,5mm
- Đường kính >=2,5mm
- Đường kính >=1,0mm
- Bảo vệ chống bụi
- Kín

Chống tiếp cận các bộ phận nguy hiểm với:

- Không được bảo vệ
- Mu bàn tay
- Ngón tay
- Dụng cụ
- Sợi dây
- Sợi dây
- Sợi dây
Số đặc trưng thứ 2
 


 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Chống xâm nhập nước với các hiệu ứng có hại:

- Không được bảo vệ
- Nước rơi thẳng đứng
- Nước rơi nghiêng  
- Nước phun hạt nhỏ liti
- Nước phun dạng mưa
- Nước phun dạng tia
- Phun nước áp lực
- Ngâm chìm tạm thời
- Ngâm chìm lâu dài

Chống tiếp cận các bộ phận nguy hiểm với:

- Không được bảo vệ
- Mu bàn tay
- Ngón tay
- Dụng cụ
- Sợi dây
- Sợi dây
- Sợi dây
- Sợi dây
- Sợi dây
Chữ phụ
( tùy chọn)
 A
B
C
D
 
Chống tiếp cận tới các bộ phận nguy hiểm bằng


- Mu bàn tay
- Ngón tay
- Dụng cụ
- Sợi dây

Chữ bổ sung
( tùy chọn)


 

        H
        M

Thông tin bổ sung riêng cho

- Thiết bị cao áp
- Di động trong khi thử nghiệm nước
 

 

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :