Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

TƯ VẤN SỬ DỤNG ĐIỆN

Chia sẻ :

Hỏi – đáp: Cầu chì sử dụng trên lưới điện

Có những loại cầu chì nào được sử dụng trên lưới điện?

 

Có 2 loại cầu chì, đó là:

- Cầu chì cao thế (CCCT): Được lắp nối tiếp sau cầu dao cao thế. Đây là thiết bị bảo vệ đơn giản trong mạch điện. CCCT chủ yếu dùng để bảo vệ ngắn mạch, thường dùng ở lưới trung áp 35 kV trở xuống (ở cấp điện áp 110kV không dùng cầu chì)

- Cầu chì tự rơi: Là thiết bị kết hợp cầu dao và cầu chì. Đây là thiết bị chuyên dùng để bảo vệ máy biến áp ở cấp điện áp từ 35 kV trở xuống. Được gọi là cầu chì tự rơi vì nó  = 600 ÷ 750. Khi nổ chì, cầuathường treo nghiêng theo mặt phẳng ngang một góc  dao tự rơi xuống lưỡi dao mở ra hoàn toàn cách ly máy biến áp với nguồn điện. 

Đối với cầu chì, có quy định nào về dòng điện định mức hay không?

Dưới đây là một số số liệu liên quan đến cầu chì: 

Bảng tính sẵn dòng điện định mức của dây chảy cầu chì

 

                                                 Vật liệu

Đường kính dây chảy (mm)

Dòng điện định mức (A)

 

Chì

Đồng

Nhôm

0,2

 

0,5 

8

 

2

 

0.3

 

1,2 

12

 

6

 

0,4

 

1,5

 

14

 

10

 

0,5

 

1,8

 

16

 

14

 

0,6

 

2,6

 

21

 

18

 

0,7

 

3,2

 

28

 

18

 

0,8

 

4,3

 

36

 

20

 

1,0

 

6,0

 

48

 

32

 

1,2

 

9,0

 

69

 

40

 

1,4

 

11,5

 

81

 

50

 

1,6

 

14

 

100

 

60

 

1,8

 

17

 

120

 

70

 

2,0

 

20

 

145

 

80

 

2,2

 

25

 

175

 

97

 

2,4

 

30

 

-

 

115

 

2,6

 

35

 

-

 

125

 

 

Bảng tính sẵn dòng điện định mức của dây chảy cầu chì cho máy biến áp phân phối hạ thế     

TT

 

công suất MBA

(kVA)

6kV

 

10kV

 

15kV

 

24kV

 

35kV

 

dòng điện định mức (A)

 

chủng loại dây dẫn

 

dòng điện định mức (A)

 

chủng loại dây dẫn

 

dòng điện định mức (A)

 

chủng loại dây dẫn

 

dòng điện định mức (A)

 

chủng loại dây dẫn

 

dòng điện định mức (A)

 

chủng loại dây dẫn

 

1

 

30

 

2,89

 

6k

 

1,73

 

3k

 

1,16

 

2k

 

0,79

 

2k

 

0,5

 

1k

 

2

 

50

 

4,82

 

8k

 

2,98

 

6k

 

1,93

 

3k

 

1,31

 

2k

 

0,83

 

2k

 

3

 

75

 

7,23

 

12k

 

4,34

 

6k

 

2,89

 

6k

 

1,97

 

3k

 

1,24

 

2k

 

4

 

100

 

9,63

 

15k

 

5,78

 

8k

 

3,85

 

6k

 

2,63

 

6k

 

1,65

 

3k

 

5

 

160

 

15,41

 

25K

 

9,25

 

12K

 

6,17

 

10K

 

4,20

 

6K

 

2,64

 

6K

 

6

 

200

 

19,27

 

25K

 

11,56

 

15K

 

7,71

 

10K

 

5,25

 

8K

 

3,3

 

6K

 

7

 

250

 

24,08

 

30K

 

14,45

 

20K

 

9,63

 

15K

 

6,57

 

10K

 

4,13

 

6K

 

8

 

320

 

30,83

 

40K

 

18,50

 

25K

 

12,33

 

20K

 

8,41

 

12K

 

5,28

 

8K

 

9

 

400

 

38,54

 

50K

 

23,12

 

30K

 

15,41

 

25K

 

10,51

 

15K

 

6,61

 

10K

 

10

 

560

 

53,95

 

80K

 

32,37

 

50K

 

21,58

 

30K

 

14,71

 

25K

 

9,25

 

15K

 

11

 

630

 

60,69

 

100K

 

36,42

 

65K

 

24,28

 

40K

 

16,55

 

30K

 

10,4

 

20K

 

12

 

1000

 

96,34

 

 

57,80

 

80K

 

38,54

 

65K

 

26,27

 

40K

 

16,52

 

25K

 

13

 

1600

 

154,14

 

 

92,49

 

 

61,66

 

100K

 

42,04

 

65K

 

26,42

 

40K

 

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :