Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Máy cắt | Tìm thấy 2 sản phẩm

 

Máy cắt không khí ACB của Mitsubishi Electric được sản xuất tại Nhật Bản gồm các dòng sản phẩm:

ACB 3P loại cố định (Fix type): dòng định mức từ 630A tới 6300A, dòng cắt ngắn mạch 65kA đến 130kA.

+ACB 4P loại cố định (Fix type): dòng định mức từ 630A tới 6300A, dòng cắt ngắn mạch 65kA đến 130kA.

ACB 3P di động (Withdrawable type): dòng định mức từ 630A tới 6300A, dòng cắt ngắn mạch 65kA đến 130kA.

ACB 4P di động (Withdrawable type): dòng định mức từ 630A tới 6300A, dòng cắt ngắn mạch 65kA đến 130kA.