Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Máy cắt ACB | Tìm thấy 1 sản phẩm

 

Máy cắt không khí ACB LS được sản xuất bởi LS Industrial Systems tại Hàn Quốc gồm các dòng sản phẩm:

+ ACB METASOL 3P loại cố định (Fixed) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 120kA. 

+ ACB METASOL 4P loại cố định (Fixed) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 120kA.

+ ACB METASOL 3P loại di động (Draw Out) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 120kA.

+ ACB METASOL 4P loại di động (Draw Out) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 120kA.