Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Bộ chuyển nguồn ATS

Trạng thái : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Model: OSS

Nhãn hiệu: OSUNG OSEMCO

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm

Liên hệ đặt hàng

Bộ chuyển nguồn ATS OSUNG - OSEMCO do Hàn Quốc sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng…

Các sản phẩm chính ATS OSUNG - OSEMCO gồm có:

ATS 3 Pole:

- 3P 100A      OSS11- 61- T     ON-ON

- 3P 200A      OSS11- 62- T     ON-ON

- 3P 400A      OSS11- 64- T     ON-ON

- 3P 100A      OSS- 61- TN      ON-OFF-ON

- 3P 200A      OSS- 62- TN      ON-OFF-ON

- 3P 400A      OSS- 64- TN      ON-OFF-ON

- 3P 600A      OSS- 66- TN      ON-OFF-ON

- 3P 800A      OSS- 608- PC     ON-ON

- 3P 1000A     OSS- 610- PC     ON-ON

- 3P 1200A     OSS- 612- PC     ON-ON

- 3P 1600A     OSS- 616- PC     ON-ON

- 3P 2000A     OSS- 620- PC     ON-ON

- 3P 2500A     OSS- 625- PC     ON-ON

- 3P 3200A     OSS- 632- PC     ON-ON

- 3P 4000A     OSS- 640- PC     ON-ON

- 3P 5000A     OSS- 650- PC     ON-ON

- 3P 6000A     OSS- 660- PC     ON-ON

ATS 4 Pole:

- 4P 100A      OSS11- 61- T     ON-ON

- 4P 200A      OSS11- 62- T     ON-ON

- 4P 400A      OSS11- 64- T     ON-ON

- 4P 100A      OSS- 61- TN      ON-OFF-ON

- 4P 200A      OSS- 62- TN      ON-OFF-ON

- 4P 400A      OSS- 64- TN      ON-OFF-ON

- 4P 600A      OSS- 66- TN      ON-OFF-ON

- 4P 800A      OSS- 608- PC     ON-ON

- 4P 1000A     OSS- 610- PC     ON-ON

- 4P 1200A     OSS- 612- PC     ON-ON

- 4P 1600A     OSS- 616- PC     ON-ON

- 4P 2000A     OSS- 620- PC     ON-ON

- 4P 2500A     OSS- 625- PC     ON-ON

- 4P 3200A     OSS- 632- PC     ON-ON

- 4P 4000A     OSS- 640- PC     ON-ON

- 4P 5000A     OSS- 650- PC     ON-ON

- 4P 6000A     OSS- 660- PC     ON-ON